چرا سرور مجازی؟

شرکت "شهر ابر آرکا" با هدف ارائه خدمات ابری تاسیس گردیده است و در حال حاضر در حوزه -های شبکه، امنیت و مجازی سازی با روش ابری و محلی ارائه خدمت می نماید. از این رو سرویس

سرویسهای ابری
شهر ابر آرکا

در حال حاظر شهر ابر در حوزه ابر خصوصی برای مشتریان خود خدمت ارائه مینماید

سرویهایی از قبیل

Software As a service (ex: ODI, OLAP, …)
Platform As Service (ex: Linux, Application Server, …)
Security As Service (ex: Virtual Firewall, SIM, …)
Database As Service (ex: Private Oracle Database, …)

اخرین مقالات

چرا سرور مجازی؟

سرور مجازی چیست و به چه کاری می آید

راهنمای خرید سرور اختصاصی

کاربردهای سرور اختصاصی

Ipsum feugiat consequat?

Sed lacus nascetur ac ante amet sapien.

www.templatewebsite.ir